תנועת הבוגרים השומר הצעיר

תנועת הבוגרים של השומר הצעיר הינה תנועה ציונית – חברתית - חלוצית שצמחה בעשור האחרון מתוך תנועת הנוער של השומר הצעיר. תנועת הבוגרים מונה כיום מעל 300 חברות וחברים הפרושים בעשרות מוקדים ברחבי הארץ ובוחרים באורח חיים שבבסיסו ערכי השיוויון והשיתוף. התנועה פועלת לאור הציונות החלוצית של תנועת העבודה, מורשת מרד תנועת הנוער בתקופת השואה וחזון הקיבוץ השיתופי. תנועת הבוגרים חרטה על דגלה את המאבק לשינוי חברתי וליצירת חברה ישראלית צודקת, שוחרת שלום ובעלת אופי יהודי ודמוקרטי. חברי התנועה שואפים לעצב מחדש את סדר היום הלאומי במדינת ישראל ובוחרים בחינוך על גווניו השונים, כבסיס לשינוי זה. מתוך כך הוקמו בשנים האחרונות מעגלי משימה שונים בהם מתחנכים אלפי בני נוער מדי יום, במגוון צורות ואופנים. כמו כן, תנועת הבוגרים רואה בחידוש אורח החיים השיתופי אתגר מרכזי והכרחי. מתוך כך מושם דגש רב על היצירה התרבותית, הלמידה, המימד החברתי בקבוצות ובהתאגדויות, השוויון הכלכלי ועוד.