התנדבות בבתי הנוער

בבתי הנחשונים קיים מערך מתנדבים המאפשר למעוניינים לתרום ולהיתרם דרך עשייה חינוכית משמעותית.
ניתן להתנדב במגוון פעילויות: עזרה לימודית, הדרכת חוג עניין, העברת סדנא חד-פעמית, עזרה בשיפוץ ועוד.
מערך ההתנדבות פתוח ליחידים, לקבוצות מאורגנות או חברות.
ל​יצירת קשר ניתן לפנות ל:

תם גלבוע
0525-809838
tomgilboa@gmail.com